Reklamacja i zwroty

Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art.22 [1] , który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w ciągu 14 dni.
    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, o których mowa w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku)

  2. Zwrot jest możliwy, gdy zwracany towar jest kompletny nie nosi śladów montażu ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub zmodyfikowany, gdy produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania oraz powinno posiadać oryginalne niezniszczone opakowanie producenta, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Kupujący powinien zadbać o odpowiednie opakowanie tak, aby wysłany towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał wystawionego dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

  3. Zwracany towar należy odesłać adres magazynu Sadino Creation Sp. z o.o., Aleja Krakowska 6, 05-090 Janki Do przesyłki prosimy załączyć paragon/fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu. Na adres e-mail: info@decorindia.pl prosimy przesłać skan wypełnionego formularza odstąpienia od umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana  w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Zwroty nie dotyczą zamówień na firmę lub inną działalność gospodarczą.

  5. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje reklamacja, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. 

  6. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie dla Klienta nie podlegają zwrotowi. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie.